.FILE 2G 3G 4G 5G
Förstoringsglas riktat mot tangentbord
Foto av Kristina Alexanderson 
1998

PUL är här – nu kan du inte skriva vad du vill om andra

Personuppgiftslagen, PUL, är en svensk version av EU:s dataskyddsdirektiv. I och med den nya lagen kan du inte längre skriva fritt om andra på nätet och det är länge ovisst kring var gränserna går.

Personuppgiftslagen, PUL, är en svensk version av EU:s dataskyddsdirektiv (från 1995). I och med den nya lagen kan du inte längre skriva fritt om andra på nätet och det är länge ovisst kring var gränserna går.

Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

En som testar gränsen är Bodil Lindqvist som anmäler sig själv efter att ha skrivit skämtsamt om en kollega på sin hemsida. Fallet hamnar ända upp i EU-domstolen, och Bodil fälls med motiveringen att hon inte anmält till Datainspektionen att hon på hemsidan behandlat personuppgifter. En privat hemsida anses inte detsamma som "privat bruk".

I lagen finns även krav att du som privatperson ska kunna tacka nej till lagring och behandling av personuppgifter, utan att du för den skull utesluts från en tjänst. Det gäller till exempel cookies, som användaren enligt PUL måste ha rätt att avstå från att lagra på datorn.

Utvecklingen kommer att springa förbi PUL. En företeelse som inte finns 1998 är molnet, vilket ju innebär att all data lagras och publiceras av någon annan än den som skapat den. Enligt PUL måste den som skapar innehållet ha koll på var all information lagras, vilket blir svårt när molnleverantörer använder sig av underleverantörer.  När Datainspektionen granskar kommunerna som låter skolor använda Googles molntjänser finner de att deras avtal med Google inte är förenliga med personuppgiftslagen.

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen (GDPR). Molnfrågan löses genom att kräva att leverantören följer reglerna, men det är fortfarande producenten som är personuppgiftsansvarig . En stor förändring i GDPR jämfört med PUL är också rätten att få sina uppgifter raderade. Kraven på samtycke vid insamling stärks också. Dessutom höjs vitesbeloppen rejält för den som inte sköter sig.

Läs mer:

false
-