.FILE 2G 3G 4G 5G
mobiltelefon som tar bild av tangentbord med utspilld kaffekopp
Foto: Olaga integritetsintrång av Kristina Alexanderson (CC BY)
2018

Din delning kan vara ett brott

Nu stiftas lagen Olaga integritetsintrång, som innebär att du genom att sprida bilder eller uppgifter på nätet kan göra dig skyldig till ett brott.

Det handlar om information om andra personer som kan anses vara integritetskänsliga, så som uppgifter om en persons sexualliv eller hälsa. Men för att bli dömd krävs inte bara att du delat uppgiften, utan att du också har ett uppsåt att skada personen den handlar om. Tanken är att lagen ska komma åt fenomen som hämndporr (där sexuella bilder läggs ut på nätet mot någons vilja). Tidigare har domstolar "tvingats" kategorisera detta inom brottet förtal.

Lagen ringar också in den som fotar från en olycksplats och delar bilderna på nätet. Journalister och fotografer täcks däremot inte av lagen.

Straffet för olaga integritetsintrång kommer vara böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt blir straffet fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Lagen trädde i kraft 1 januari 2018.

false

-