.FILE 2G 3G 4G 5G
Cypherpunks disketter med namn på medlemmarna
Foto av Bitcoinwiki (CC BY SA)
1992

The Cypherpunks – nu startar debatten om internet och personlig integritet

The Cypherpunks är en mycket inflytelserik mejlninglista som för första gången för en allmän debatt om internet och den personliga integriteten.

I slutet av 1992 träffas programmeraren Eric Hughes, forskaren Timothy C. May och aktivisten John Gilmore regelbundet för att bland annat diskutera kryptering (en diskussion som i sin tur sätts igång av forskaren David Chaum, som i en skrift 1985 vill göra "storebror obsolet" bland annat med anonyma valutor).

Författaren och hackern Jude MilhonTrion kallar lite skämtsamt trion för "cypherpunks" i samband med ett av de första träffarna (ordet en kombination av cipher, chiffer/kryptering på svenska, och science fiction-genren cyberpunk). En benämning som får fäste.

Gruppen drar igång en mejllista med samma namn och den växer stadigt. Själva grunden för diskussionen beskriver Eric Hughes i boken A Cyperphunk’s Manifesto, som ges ut 1993.

"Personlig integritet är nödvändigt för ett öppet samhälle i den elektroniska eran … Vi kan inte förvänta oss att regeringar, företag och andra stora ansiktslösa organisationer kommer att garantera vår personliga integritet … Vi måste försvara vår personliga integritet om vi förväntar oss att ha någon kvar. … Cypherpunks skriver kod. Vi vet att någon måste skriva mjukvaran som försvarar den personliga integriteten, och … vi kommer att skriva den."

1994 har mejllistan över 700 medlemmar, bland dem personer som kommer att få stort inflytande över debatten kring personlig integritet. Här finns bland andra Wikileaksgrundaren Julian Assange, och personerna bakom initiativ som TOR, Bitcoin, Bittorrent, PGP och GNU.

I november 2006 förs Cypherpunk in som ett ord i Oxford English Dictionary. 2012 publiceras boken "Cypherpunks: Freedom and the Future of the Internet" av Julian Assange, där han för fram att stark kryptering är nödvändigt för att begränsa statligt förtryck.

false
-