.FILE 2G 3G 4G 5G
2013

"Gamer" är den största subkulturen bland unga

När Ungdomsbarometern 2013 listar svenska ungdomars subkulturer hamnar "gamer" i topp. 25 procent av alla unga ser sig som det.

Närmast på listan hamnar miljövän (22 procent), feminist (21 procent) och storstadsmänniska (19 procent). Längre ner hamnar grupper som "sportfantast" (15 procent) och musiker (14 procent). Deltar i undersökningen gör ungdomar i åldern 15-24 år.

Enligt en doktorsavhandling från samma år av sociologen Lina Eklund spelar vid tiden över 40 procent av den svenska befolkningen från tolv år och uppåt någon sorts digitala spel. Merparten gör det tillsammans med andra. Framförallt med vänner och familjemedlemmar.

– Att spela digitala spel tillsammans med familjemedlemmar är med andra ord en vanlig aktivitet som får oss att ifrågasätta den bild som vanligen möter oss i media av ensamma ungdomar som spelar över Internet, säger Lina Eklund i samband med att avhandlingen presenteras.

false
-