.FILE 2G 3G 4G 5G
2010

Affärsänglar ger nya startups luft under vingarna

Bakom många av det senaste decenniets svenska it-succéer står personer som drev företag och blev rika under den första it-boomen och som sedan investerat både egen tid och pengar i nya techbolag.   

Uttrycket ängel som benämning på investerare används först för rika personer som stöttar teaterproduktioner på Broadway. Idag används det istället för att beskriva privatpersoner som stöttar (framför allt) nya techbolag med både pengar, kunskap och erfarenhet. De gör entré i ekosystemet kring startups i Silicon Valley åren kring millennieskiftet och stöttar bolag i ett tidigt skeende – ofta redan på idé- och utvecklingsstadiet. De tar ofta också plats i bolagens styrelser och bidrar därmed aktivt till utvecklingen.

Dagens affärsänglar är inte sällan tidigare entreprenörer som lyckats göra goda affärer under den första it-boomen och som av olika anledningar vill återinvestera sina pengar i nya bolag – för att tjäna pengar, givetvis, men många drivs också av en passion för innovation och entreprenörskap och vill hjälpa andra att göra samma resa som de en gång gjort. Forskning från Handelshögskolan pekar ut betydelsen av de här affärsänglarna som var med under den första it-boomen som viktig för den ledande position som Sverige i allmänhet och Stockholm i synnerhet har som tech-hub idag.

Exempel på svenska kända affärsänglar som själva var verksamma under den första it-boomen är Jane Walerud (Bluetail) och Niklas Zennström (everyday.com och senare Skype).

false
-