.FILE 2G 3G 4G 5G
1990

WWW uppfinns – men vad är skillnaden mellan internet och webben?

Kan du tänka dig ett internet utan bilder, länkar eller webbsidor? Det är svårt! Men innan vi hade WWW var det just så internet såg ut.

Brukar du säga att du ska surfa på nätet? Menar du då att du ska surfa på internet eller webben? Det är inte lätt att veta. Det är nämligen inte riktigt samma sak.

Internet är ju hela det nätverk som kopplar ihop alla våra datorer, telefoner, surfplattor och annat som vill prata med varandra (kommunicera) elektroniskt. Men på internet finns en massa olika sätt att prata med andra beroende på vad du vill göra. De här olika sätten kallas för protokoll. Ett av de viktigaste protokollen är HTTP. Det står för "Hypertext Transfer Protocol" och är det sätt som datorer kommunicerar med varandra över WWW, som i sin tur står för "world wide web" och betyder "världsomspännande nät". Det är därför det står "www" i början av många webbadresser! Mycket av det vi gör på nätet går via WWW. Facebook, Youtube, nyheter och en del webb-spel till exempel.

Den som uppfinner WWW heter Tim Berners-Lee och jobbar då som forskare på CERN, Europas största fysiklaboratorium. Under slutet av 1980-talet börjar internet bli riktigt populärt, men det finns ännu inga sidor på internet som vi är vana vid idag (som den här sidan du läser just nu!). Istället kopplar man upp sig mot varandras datorer och skickar filer, text-chattade eller delar nyheter. Det fanns inga webblänkar och inga webbadresser.

För dig som vill veta mer:
Tim Berners-Lee kommer på tre saker som förändrar hur vi använde internet:

• HTML, "Hyper Text Markup Language" – det är det språk som alla webbsidor är byggda av. Om du vill ha en bild, text eller en video på din webbsida så använder du HTML för att berätta för datorn vad som ska ligga var.

• URL, "Uniform Resource Locator" – det är det som vi brukar kalla webbadress. För Internetmuseum till exempel är adressen https://www.internetmuseum.se/

• HTTP, "Hypertext Transfer Protocol" – det är protokollet som berättar för datorn hur sidor på webben ska visas.

Den 20 december 1990 skapas den första webbsidan, för forskningscentrumet CERN i Schweiz där WWW blir till. Om du vill titta på hur den såg ut kan du göra det här.

false
-