.FILE 2G 3G 4G 5G
1974

Därför börjar nätverket kallas internet

När började internet heta internet? Har internet alltid hetat internet eller hette det nån gång något annat än internet? Och varför blev det just internet?

Internet är en sammanslagning av orden "inter" som betyder mellan och "net" som är en förkortning för "networkning", alltså nätverkande. Passande för ett nätverk mellan olika datorer! Själva ordet har funnits länge, men första gången som ordet började betyda det vi idag menar med internet är när Vint Cerf och han kollega Bob Kahn uppfinner TCP- och IP-protokollet (TCP/IP). Det är det viktiga protokollet som bestämmer hur datorer ska prata med varandra över nätet. "IP" i TCP/IP betyder till och med "internet protocol".

false
-