.FILE 2G 3G 4G 5G
Radia Perlman internets mamma
Foto av Wikimedia Commons (CC-BY-SA)
1975

Radia Perlman skapar protokollet STP – kallas "internets moder"

Under mitten av 70-talet och framåt arbetar Radia Perlman med att få datorer att dela information med varandra på ett säkert sätt. Ett arbete som ledde fram till "Spanning Tree Protocol (STP)" vilket fortfarande används för att styra trafik på nätet. Den här upptäckten har fått henne att kallas för "internets moder".

Under 60- och 70-talet är Radia Perlman en av ett fåtal kvinnliga studenter vid den tekniska högskolan MIT. Här läser hon först matematik och doktorerar senare i datorvetenskap. Det är under sitt första år här hon lär sig programmering – inte för att det ingår i hennes utbildning, utan för att en lärare (som inte hade råd att betala en "riktig" programmerare) ber henne att hjälpa till i ett projekt. Radia påtalade att hon inte kunde programmera, varpå läraren svarade att det säkert skulle lösa sig eftersom hon var smart. Lärarens förutsägelse visar sig stämma och en tid senare får Radia en deltidsanställning som programmerare på MIT:s AI-labb där hon jobbar samtidigt som hon studerar. Tidigt i hennes karriär arbetar hon också med att lära ut programmering till barn.

När hon några år senare jobbar för datorföretaget DEC utvecklar hon 1984 det som kommer att bli hennes största bidrag till internetutvecklingen, protokollet STP. Protokollet gör att vägar i nätverket som inte fyller någon funktion vid en överföring stängs av och förhindrar att ett meddelande går runt i loopar. På det sättet kan data överföras både snabbare och säkrare.

Senare i sin karriär har hon jobbat med att hjälpa myndigheter och företag se till att inaktuell data försvinner på ett säkert sätt, samt på ett nytt protokoll som hon kallar Trill och som på sikt kan ersätta STP.

Radia Perlman innehar över 100 patent och en långa lista av utmärkelser. Bland annat är hon en av 12 kvinnor som är invalda i Internet Hall of Fame.

false
-