.FILE 2G 3G 4G 5G
1945

Sex kvinnor blir världens första programmerare

1945 rekryterar den amerikansk armén sex kvinnor för att jobba med ett hemligt projekt. Under det kommande året blir kvinnorna de första programmerarna till världens första digitala dator: Eniac.

Själva maskinen Eniac har utvecklats av Presper Eckert och John Mauchly för den amerikanska militären. Den väger 30 ton och tar upp en stor sal i utrymme. Syftet med Eniac är att göra avancerade beräkningar på projektilbanor. För att skriva programmen för de här uträkningarna rekryteras sex kvinnliga matematiker; Jean Bartik, Kay McNulty, Betty Holberton, Marlyn Wescoff, Frances V. Spence och Ruth Teitelbaum. Detta i en tid då ingen annan människa programmerat en dator. Sextetten blir därmed världens första programmerare.

Till en början får kvinnorna inte ens se själva maskinen eftersom de inte hade rätt säkerhetsklassificering. Beräkningarna görs i stället utifrån tryckta kopplingsscheman som beskriver maskinen.

Sex kvinnor blir världens första programmerare.
Programmerarna Betty Jean Jennings (vänster) and Fran Bilas (höger) med Eniac.

Eniac i svenska tidningar

När Eniac visas upp för första gången i februari 1946 skapar den stora rubriker i tidningar över hela världen. Kvinnorna som programmerat Eniac nämns dock inte vid namn och de blir inte heller inbjudna till den efterföljande middagen. Detta resulterar i att de inte heller nämns i några av tidningsartiklarna. I Sverige skriver Aftonbladet om "Räknetrollerier med rekordmaskin" och berättar att Eniac på 130 timmar kan lösa problem som skulle ta "en god (mänsklig) räknare" 250 år. Svenska Dagbladet berättar om "Eniac – elektronhjärnan" och förärar till och med datorn en dikt.

I den här informationsfilmen som släpps i samband med att Eniac visas upp kan du se kvinnorna arbeta med datorn.


De första programmerarna lyfts fram i ljuset

Under många år är de sex kvinnornas insatser bortglömda, men under senare år har världens första programmerare till sist nått historieböckerna. Detta tack vare en ihärdig student. Under sin utbildning i datavetenskap letar Kathy Kleiman efter kvinnliga förebilder i historieböckerna men hittar inga. Det hon till slut finner är ett foto av Eniac där både män och kvinnor syns jobba med maskinen, men i bildtexten namnges endast männen.

När Kleiman börjar göra efterforskningar får hon först svaret från ett museum att kvinnorna på bilden var modeller. Det köper inte Kathy Kleiman. Hon söker istället upp kvinnorna och historien om världens första programmerare nystas äntligen upp.


Efter andra världskriget fortsätter flera av kvinnorna att jobba med datorer. Jean Bartik, som var en av gruppens ledare, utvecklar tillsammans med Eniacs skapare världens första kommersiella dator – Univac. Hennes historiska insatser uppmärksammas bland annat av hennes universitet som namngett ett datormuseum på campus efter henne. Det museet går även att besöka online.

false
-