.FILE 2G 3G 4G 5G
Grace Hopper framför amerikanska flaggan.
1952

Grace Hopper uppfinner kompilatorn

Grace Hopper intresserade sig tidigt för maskiner och senare för datorer. Matematikintresset ärvde hon från mamman Mary Van Horne.

Karriären bedrevs i USA:s flotta där hon under andra världskriget arbetade med datorer (beräkningsautomater). Hon fann dem krångliga att programmera, och konstruerade därför ett program som kunde översätta text till datorspråk. Uppfinningen var världens första kompilator, Flow-matic, och den färdigställdes 1952.

Behovet av kompilatorer inom andra branscher visade sig stort och Grace Hopper initierade därför arbetet med att skapa programmeringsspråket Cobol (Common business oriented language) 1959, som underlättade arbetet bland annat för personaladministration och orderhantering. Än i dag används Cobol i bankväsendet.

Grace Hopper anses också vara personen som uppfann ordet "bugg", och var också den som avlägsnade den första buggen.

Här kan du se Grace Hopper i en intervju hos David Letterman:

false
-