.FILE 2G 3G 4G 5G
1956

Gladys West lägger grunden för GPS-tekniken

Den används för allt från att flyga flygplan till att registrera din joggingrunda och platsbestämma bilderna du tar med mobiltelefonen – GPS-tekniken har banat väg för massor av användbara tjänster. En av de som lägger grunden för tekniken är matematikern Gladys West.

Gladys West växer upp på en bondgård med tobaksodling i West Virginia på 1930-talet men inser tidigt att hon vill bort från det slitsamma arbetet under den gassande solen ute på fälten. Vägen därifrån går genom utbildning. Som en av två toppelever på sitt gymnasium får Gladys West ett stipendium till college. En lärare som ser hennes fallenhet och skarpa sinne för siffror rekommenderar henne att studera matematik och så blir det. Precis som många andra kvinnliga it-pionjärer, till exempel Dorothy Vaughan och Jean Sammet, jobbar Gladys West en tid som lärare innan hon 1956 får anställning på militärbasen Naval Surface Warfare Center med yrkestiteln "Dator".

Hennes uppgift blir att räkna på omloppsbanor för de satelliter USA skickade upp i rymden. Hon analyserar data från olika satelliter och kan på så sätt sätta ihop beräkningar för formen på jordens yta. De beräkningsmodeller Gladys West tar fram ska senare lägga grunden för GPS-tekniken.

När West börjar med sina beräkningar är hon en av endast fyra anställda afroamerikaner på arbetsplatsen och den enda kvinnan. Detta är mitt under medborgarrättsrörelsen i USA där svarta kämpar för att få ett slut på rasdiskrimineringen. West kan inte själv delta i protesterna och visa sitt stöd på grund av att hon är anställd i offentlig sektor. I en intervju berättar hon att hennes sätt att stödja kampen istället blev att jobba ännu hårdare för att genom sin blotta existens statuera ett gott exempel.

Från mitten av 1970-talet och en bra bit in på 1980-talet skapar West stegvis allt mer exakta beräkningar för att modellera jorden genom att programmera en IBM-dator.

Hennes insatser uppmärksammas inte förrän långt senare, i samband med att West lämnar in en biografi till en kvinnoförening hon är med i. I den nämner hon kort att hon var del av det team som utvecklade GPS-tekniken under 50- och 60-talet. En av de andra medlemmarna i föreningen häpnar och beslutar sig för att få ut Gladys West historia till allmänheten. 2018 väljs Gladys West in i det amerikanska flygvapnets Hall of Fame.

Trots att hon varit med och gjort beräkningarna till GPS-tekniken har West berättat att hon själv fortfarande hellre använder en fysisk karta för att hitta rätt.

false
-