.FILE 2G 3G 4G 5G
Beata Wickbom
1996

Beata Wickbom grundar konferensen SIME

Beata Wickbom startar sin bana i IT-branschen i mitten av 90-talet och är en av de mest tongivande i uppbyggandet av konsultverksamheten på Spray och Razorfish. 

1996 grundar Wickbom SIME (Scandinavian Interactive Media Event), Skandinaviens största konferens om digitala möjligher för internet-, media-, telekom- och underhållningsbranscherna.

Beata Wickbom förstår tidigt hur digitala möjligheter kan omvandlas till affärer och har bland annat lanserat globala intranät samt arbetat som Creative Director och webbstrateg för olika webbyråer. Hon har också suttit i flera styrelser. Nu syns hon mest som föreläsare, inspiratör och workshopledare kring sociala medier, affärslösningar och webbstrategier.

false
-