.FILE 2G 3G 4G 5G
Anne-Marie Eklund Löwinder
2013

Anne-Marie Eklund Löwinder tar plats i Internet Hall of Fame

Anne-Marie Eklund Löwinder, internetpionjär och säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige, blir i augusti 2013 första och fortfarande enda svensk att ta en plats i Internet Hall of Fame.

I motiveringen framhålls att hon bidragit till att Sverige som första landstoppsdomän i världen säkrat sin zon med säkerhetssystemet DNSSEC, som är ett sätt att fastställa att webbplatsers adresser verkligen leder besökaren till rätt plats. Detta skedde redan 2005.

Anne-Marie Eklund Löwinder är dessutom som enda svensk en av de 21 krypto-officerare i världen som har tillgång till en slags nyckel som gör att hon kan starta om internet om det till exempel skulle slås ut i en terrorattack. Två gånger om året träffas krypto-officerarna i USA för att säkerställa att nätet fortsätter att fungera som det ska. Internetmuseum följde med Ann-Marie på en sådan resa, här kan du se filmen:

false
-