.FILE 2G 3G 4G 5G
1994

Anita Borg startar världens största mötesplats för kvinnor i tech-industrin

Efter att ha ledsnat på att alltid vara en av de enda kvinnorna på sina jobbkonferenser startar Anita Borg 1994 Grace Hopper Celebration, döpt efter datapionjären med samma namn. Idag är konferensen världens största mötesplats för kvinnor inom tech.

Med en kombination av tekniskt kunnande och storslagna visioner jobbade Anita Borg under stora delar av sin karriär för att inspirera och motivera fler kvinnor att söka sig till tekniska yrken. Hennes mål var att det 2020 skulle jobba lika många kvinnor som män i tech-branschen. Även om det inte uppnåtts har Anita Borg gjort stora och viktiga insatser för att ta världen närmare det målet.

Som student läser Anita Borg datavetenskap och jobbar tidigt i karriären med att bygga Unix-baserade operativsystem. I mitten av 1980-talet börjar hon jobba på Digital Equipment Corporation och det är nu hon, tillsammans med 12 andra it-kvinnor, startar mejlinglistan Systers. Tanken är att ge kvinnor i tech-industrin en plats att dela erfarenheter och kunskap med varandra. När Mattel 1992 började sälja en pratande Barbiedocka som bland annat säger att matematik är svårt leder protester som startar på Systers till att Mattel tar bort meningen från dockans microchip.

Efter att ha ledsnat på att alltid vara en av de enda kvinnorna på jobbkonferenser startar Anita Borg 1994 Grace Hopper Celebration (som får sitt namn av it-pionjären Grace Hopper). Idag är konferensen världens största mötesplats för kvinnor inom tech. Några år senare börjar Borg som Chief Technology Officer på Xerox och grundar kort därefter ytterligare en organisation för att främja kvinnor – "The Institute for Women and Technology". Organisationen jobbar för att öka både antalet kvinnor verksamma inom tekniska yrken samt tekniska innovationer skapade av kvinnor. 1999 leder Anita Borgs arbete för ökad jämställdhet i tech-branschen till att USA:s dåvarande president Bill Clinton utser henne till medlem i kommissionen "the Advancement of Women and Minorities in Science, Engineering, and Technology".

Anita Borg avlider av en hjärntumör 2003. För att hedra hennes minne byter institutet hon en gång startat namn till Anita Borg Institute for Women and Technology. Sedan dess har organisationen fortsatt att växa och finns idag representerad på många håll i världen. För att uppmärksamma Anita Borgs livsverk gör en samling kvinnor på Google i samarbete med organisationen GlobalTechWomen en dokumentär om hennes liv:

false
-