.FILE 2G 3G 4G 5G
2019

Starlink ska ge hela jorden uppkoppling – från rymden

Natten den 24 maj 2019 inleds en ny era i internets historia när 60 internetsatelliter lämnar jorden för färd ut i rymden. Målet –  förse hela jordens befolkning med snabb uppkoppling, oavsett hur avlägset man bor.

På jorden färdas informationen på internet genom miljoner och åter miljoner kablar och knutpunkter världen över men når ändå inte alla platser just på grund av de fysiska begränsningarna – att dra kablar till avlägsna platser är dyrt, att dessutom erbjuda snabb uppkoppling blir ännu dyrare. Men när internet nu, 50 år efter sin tillblivelse, på allvar är på väg ut i rymden kommer information att kunna färdas obehindrat med ljusets hastighet och nå alla platser på jorden som har en mottagarantenn.

SpaceX, som är det företag som skickar upp de 60 satelliterna, är en av de organisationer som kommit längst – de är dock inte ensamma och inte först. Redan 2008 skickas en satellit upp i rymden för att förse Japan och Mikronesien med bredband.

Det som är nytt med Starlink är omfattningen och överföringshastigheten. Medan det tidigare handlat om enstaka satelliter ska SpaceX i ett första skede skicka upp 1 584 satelliter som ska bilda ett finmaskigt nät runt jorden i en omloppsbana 300 till 1300 kilometer från jordens yta. De första 60 lämnar jorden 24 maj 2019. Deras färd över himlen kan ses från jorden och föranleder en våg av UFO-rapporteringar. Först att fånga "satellit-tåget" på film är en  holländsk man.

Arbetet med Starlink, som rymdsatsningen kallas, har börjat fyra år tidigare och beräknas kosta 10 miljarder dollar. Satelliterna väger endast 260 kilo styck och tar emot data från jorden i form av radiovågor. Dessa kodas om till ljuskoder som skickas vidare som laserpulser mellan satelliterna. I rymden finns inget som bromsar ljuset vilket gör att data kan färdas dubbelt så snabbt som det gör i de kablar som knyter ihop jordens internet. I dessa bromsas ljuset av glas i kablarna vilket gör att data "bara" rör sig med max två tredjedelar av ljusets hastighet, oftast lägre. I rymdens vakuum kan ljuset färdas i 1 080 000 000 km/h.

false
-