.FILE 2G 3G 4G 5G
Foto av Kristina Alexanderson (CC BY)
2019

Nu får vi en definition av vad internetaccess är

Vad är egentligen internetaccess? Det finns flera parametrar som är avgörande för att den digitala infrastruktur vi allt mer förlitar oss på ska fungera.

För att det ska bli möjligt att jämföra äpplen med äpplen – och för att skapa möjlighet att mäta  – samlas operatörer, tekniker och andra intressenter i ett unikt projekt för att ta fram en gemensam definition.

Vår digitala infrastruktur blir allt viktigare och kan i många fall vara en fråga om liv och död. Under coronapandemin som bryter ut i början av 2020 blir det för alla extremt tydligt hur viktigt det är med tillgång till bra uppkoppling, till exempel för att kunna studera och jobba på distans.

I och med att kraven på en stabil internetuppkoppling ökar är det för offentliga aktörer och företag viktigt att veta vad som faktiskt ingår när man upphandlar internetaccess – och att det går att verifiera att man får det man beställt. I dag ligger fokus främst på hastighet, men lika viktigt att titta på när man ska välja internetleverantör och uppkoppling är exempelvis tillgänglighet, svarstider och att data levereras korrekt.

Redan år 2000 görs ett första försök att ta fram en gemensam definition av internetaccess men projektet kommer aldrig i mål. Det ska komma att dröja till 2019 innan en definition är på plats genom ett projekt initierat av Internetstiftelsen och Netnod.

Nästa steg i satsningen är att ta fram ett mätverktyg där kunder kan kontrollera att deras internetförbindelse lever upp till det som är överenskommet. Detta har ännu inte lanserats när denna text skrivs men Internetstiftelsen har under 2020 påbörjat tester i samarbete med två regioner i Sverige samt vård- och omsorgsgivare, för att mäta tillgänglighet och kvaliteten på anslutningarna.

false
-